Over PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. “Per Saldo” is de belangenorganisatie voor mensen met een persoonsgebonden budget.


Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen:

 • men wil zelf zijn/haar leven vormgeven.
 • men wil baas in eigen huis blijven.
 • men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.
 • men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen hulpverlener.
 • men wil zorg die niet door instellingen wordt geboden.
 • men wil zorg op tijden, waarop die zorg niet door instanties wordt geboden.

Kiezen voor een persoonsgebonden budget betekent dat iemand zelf de hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. Patiënten moeten zelf voor de volgende taken zorg dragen:

 • Op zoek gaan naar hulpverleners of een instantie die de hulp inschakelt.
 • Concrete afspraken maken en overeenkomsten (contracten) sluiten met hulpverleners.
 • De hulpverleners uitbetalen en de boekhouding bijhouden.

Wat kan er met een PGB

Met een persoonsgebonden budget kan allerlei zorg worden ingekocht, zogenaamde ‘zorgfuncties‘. Het recht op deze zorg staan in 3 verschillende regelingen vastgelegd. Het hangt van de zorgvraag af onder welke regeling je PGB komt te vallen. Bij de WLZ staat dit landelijk vast, bij de WMO bepaalt de gemeente het beleid en heeft een zorgplicht. Bij de zorgverzekering staan de zorgfuncties vast in de voorwaarden. Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kan worden ingekocht zijn:

 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en/of naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
 • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen.) Deze zorg is sinds 1 januari 2009 niet meer mogelijk via een PGB.
 • Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvangvakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar).
 • Ondersteuning en begeleiding bij de financiële thuisadministratie, door een budgetcoach.
 • ZZP Zorg Zwaarte Pakketten Hiermee is het mogelijk beschermd te wonen. Deze pakketten bevatten meerdere zorgfuncties, maar altijd in combinatie met verblijf. Hiermee kan ook veelvuldig gelogeerd worden als bijvoorbeeld de wens er is zoveel mogelijk thuis of buiten een instelling te wonen. Je eigen huur mag nooit uit een PGB worden betaald.

Wat kan niet met een PGB

Met een persoonsgebonden budget kan veel, maar niet alles. Wat mogelijk is hangt af van de hoogte van het toegekende budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

Met het persoonsgebonden budget kunnen alle vormen van hulp en begeleiding ingekocht worden die binnen de genoemde zorgfuncties vallen, ook al is voor een bepaalde functie geen indicatie gekregen. Een voorbeeld: iemand is geïndiceerd voor persoonlijke verzorging maar wil graag een keer naar de stad. Deze persoon kan dan ook ondersteunende begeleiding inkopen. In dit geval gaat het ten koste van de persoonlijke verzorging, maar hij kan zelf bepalen wat voor hem op zeker moment belangrijk is: persoonlijke verzorging of er even tussenuit. Het persoonsgebonden budget mag ook worden besteed aan bemiddelingskosten voor het vinden van goede hulpverleners. 

Bron wikipedia